Report ODS č. 1

Zastupitelstvo města 31. 10. 2018

1. Město Lysá nad Labem má nové vedení

Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Karla Otavu (ČSSD), neuvolněným 1. místostarostou Jiřího Havelku (ODS), neuvolněným 2. místostarostou Romanu Fischerovou (ANO) a členy rady Karolínu Chudobovou (uvolněný člen rady, ČSSD) a Josefa Kolmana (Naše Lysá).

Na základě volebních výsledků a hledání programové shody napříč politickým spektrem stran a sdružení kandidujících v našem městě se ukázala nejvíce perspektivní spolupráce těch, kteří mají zastoupení na Středočeském kraji, Parlamentu České republiky a vládě. Na tomto půdorysu tedy vznikla dohoda o spolupráci stran ČSSD, ODS, ANO 2011 a Naše Lysá, které se rozhodly uzavřít koaliční dohodu na volební období 2018–2022.

2. Příprava mateřské školy v Litoli

Zastupitelstvo schválilo koupi vily a pozemku v ul. Mírová v Litoli pro stavbu mateřské školy. Cena 8 mil. Kč dle znaleckého posudku.

ODS Lysá nad Labem přišla s návrhem odkupu pozemku v květnu 2018. Dalším krokem je vytvoření rozpočtové položky pro vyhotovení projektové dokumentace a vyhledání vhodného dotačního titulu na konci roku 2019. Tzn. zahájení realizace stavby nejpozději v roce 2020.

3. Obchvat a pozemkové úpravy

Pokračuje výkup 5 pozemků potřebných pro obchvat dle standardních podmínek tj. 250 Kč /1m 2 .

Zastupitelstvo ustanovilo i pro nové volební období výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města. Celkový odhad dosud nevyřešených pozemků pro výstavbu obchvatu je cca 10 %. Vydání územního rozhodnutí se očekává do konce roku 2018.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s počtem získaných souhlasů vlastníků pro zahájení pozemkových úprav. V katastru Lysé zbývá získat souhlas vlastníků cca 50 hektarů a v katastru Litole cca 12 hektarů. Město osloví s žádostí o podporu vlastníky pozemků o výměře větší než 5000 m 2 . Již jsme se velmi přiblížili k zákonem danému limitu 50 %. Jakmile bude daný limit splněn, bude možné podat žádost o dotaci na Státní pozemkový úřad a zrealizovat tak úpravu extravilánu Lysé nad Labem. Na webu města naleznete zápisy z jednání výboru.

4. Rekonstrukce parku u pošty

Zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření rozpočtové položky, která umožní přípravu dalších architektonických studií rekonstrukce parku u pošty. Rada města zajistí do jara 2019 celkem tři varianty řešení, které budou předloženy k diskuzi veřejnosti. Následovat bude veřejná anketa.