Městská policie Lysá n. L. v Benátkách n. J.

V průběhu roku 2014 požádalo město Benátky nad Jizerou město Lysá nad Labem o spolupráci v oblasti bezpečnosti. Projekt spolupráce zahrnuje působení městské policie Lysá nad Labem v Benátkách nad Jizerou. Po vyjednání podmínek byla uzavřena mezi oběma městy veřejnoprávní smlouva na zajištění této činnosti, která byla dne 30. 4.2015 schválena krajským úřadem a dnem 1. 5. 2015 vstoupila v platnost. Smlouva platí jeden rok, poté dojde k vyhodnocení spolupráce a rozhodne se o jejím pokračování. V rámci této smlouvy bude městská policie Lysá nad Labem zajišťovat dohled nad bezpečností ve městě, kontrolu dodržování místních OZV, kontrolu bezpečnosti silničního provozu, a to v rozsahu 2 dny v týdnu po osmi hodinách. Město Lysá nad Labem získá za provoz této služby k zapůjčení nové služební vozidlo Škoda Yeti, plně vybavenou služebnu pro činnost městské policie a dostatečnou fi nanční náhradu na platy sloužících strážníků.
V době, kdy bude prováděna činnost městské policie v Benátkách nad Jizerou, nebude žádným způsobem omezena činnost městské policie v našem městě. To znamená, že hlídky budou sestavovány ve stejném počtu jako doposavad. Doufáme, že spolupráce bude k oboustrannému prospěchu obou měst.

Mgr. Jiří Havelka