Jak pokračují jednání o výstavbě nového domova pro seniory

Po rozhodnutí zastupitelstva města pokračuji v jednání se Středočeským krajem o výstavbě nového domova pro seniory. Na základě tohoto úkolu jsem se dne 10. 12. 2014 sešel s vedoucím odboru sociálních věcí Středočeského kraje, panem Váňou. Na tomto jednání jsme se seznámili s novými skutečnostmi a hovořili jsme o dalším vývoji a možné výstavbě nového domova pro seniory. V tuto chvíli nemá kraj na výstavbu volné finanční prostředky. Prioritou kraje je přestěhovat stávající domovy z nevyhovujících prostor do prostor nových, odpovídajících současným standardům. V Lysé nad Labem se počítá s kapacitou maximálně 100 lůžek, část z nich by měla být určena pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Pan Váňa bude v průběhu měsíce února jednat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ohledně možného financování výstavby nového domova. Bylo dohodnuto, že připravím informativní zprávu o možnostech umístění nového domova a to ve variantách stávajícího umístění za školou B. Hrozného nebo nového možného umístění v areálu bývalé Fruty. Obě tyto varianty už kraj v minulosti zvažoval. Varianty byly připraveny a posouzeny fi nančním, stavebním a sociálním odborem městského úřadu. Dopis, který bsahoval návrh umístění se zmíněnými variantami, byl odeslán 19. ledna 2015. Dne 27. 1. 2015 proběhlo jednání s paní senátorkou a krajskou radní pro sociální věci paní Třískovou, která přislíbila pomoc v této věci. V tuto chvíli čeká město na odpověď a návrh dalšího postupu od kraje.

Jiří Havelka, starosta města