Co nás čeká v novém roce

Vážení spoluobčané, již tradičně jsme novoročním ohňostrojem přivítali příchod roku 2015. Rád bych vám proto popřál vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, mnoho pracovních úspěchů a rodinné
pohody.
Rád bych vás znovu seznámil s většími investičními akcemi, které město Lysá nad Labem plánuje na letošní rok. Největší investiční akcí bude rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného. V rámci tohoto projektu dojde ke kompletní rekonstrukci celé budovy, vybudování bezbariérového přístupu a obnova zahrady. Vzhledem k tomu, že si příští rok připomeneme 100 let od rozluštění chetitského písma profesorem Hrozným, jedná se o akci více než symbolickou. Většina finančních prostředků bude hrazena z regionálního operačního programu Střední Čechy. Další významnou městskou investicí bude rozšíření kapacity v základní škole J. A. Komenského a to výstavbou nových tříd v pavilonu D, i zde má město zažádáno o dotaci. Na řadu přijdou i nové komunikace a to konkrétně v ulicích kpt. Jaroše, K Bažantnici a U Vodárny. V rámci této rekonstrukce budou současné povrchy nahrazeny povrchy novými. Ve Vichrově vile dojde k odvlhčení celého suterénu a následně k výstavbě nového výtahu, který by měl vylepšit přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí. V úpravně vody dojde k výměně stávajících do žívajících filtrů za nové. V Litoli bude zrekonstruována přečerpávací a oddělovací stanice pro kanalizaci. Budou pokračovat rekonstrukce sociálního zařízení ve škole J. A. Komenského a k menším investičním projektům dojde i v dalších školách. V areálu zámku a zámeckého parku bude pokračovat obnova klášterních teras. Jsou připraveny i peníze na výkup pozemků pod budoucím obchvatem. V neposlední řadě je potřeba se připravit na nové programovací období v Evropské unii, což se neobejde bez přípravy nových projektů. V rozpočtu je na tuto činnost vyčleněna částka cca 5 mil. korun, namátkou by se měli rozběhnout projektové práce na nové sportovní hale, hasičské zbrojnici, cyklostezce mezi Lysou a Čelákovicemi, projekt rozšíření ZUŠ, či dokončení projektu na rekonstrukci ulice na Vysoké mezi a další projekty. Samozřejmě, že jsou naplánovány i další menší investiční akce.

Mgr. Jiří Havelka
starosta města