Jak postavit obchvat města?

O obchvatu města Lysá nad Labem se mluví již dlouho. Až na výjimky jej naprostá většina občanů města chce co nejdříve. Mnozí o jeho stavbě mluví, ale nic pro jeho stavbu dosud neudělali. My ale prosazujeme konkrétní kroky, které jeho stavbu přibližují a máme plán jak jej realizovat do roku 2020.

Severojižní obchvat města byl zafixován do územního plánu města již v roce 1998 a v roce 2014 byla jeho trasa v nové územním plánu potvrzena. Jedná se o stavbu, která je na silnici druhé třídy, která patří do kompetencí Středočeského kraje. To znamená, že stavbu nestaví město Lysá nad Labem, ale Středočeský kraj. Město má ale velký zájem na tom, aby se tato stavba realizovala co nejdříve. Proto město činí kroky, které stavbu obchvatu přibližují k realizaci.

Málokdo si již pamatuje, že první část obchvatu města od litolského mostu ke skleníkům máme již vybudovánu více než deset let. Tehdy se společným postupem kraje a města podařilo postavit dílo, které slouží ke všeobecné spokojenosti. V posledních letech ale na kraji situace obchvatu Lysé nad Labem nakloněna nebyla.

Město přesto v posledním volebním období učinilo několik kroků na poli výkupu a směny pozemků v trase obchvatu. Zastupitelstvo schválilo dva výkupy a jednu směnu pozemku v trase obchvatu. Starosta města rovněž z pověření zastupitelstva zahájil jednání s krajem o smlouvě, která by měla rozdělit úkoly mezi kraj a město tak, aby se výstavba obchvatu mohla realizovat co nejdříve.

Náš plán pro výstavbu obchvatu města je velmi jednoduchý a již jsme jej předložili na jednání zastupitelstva a to jej předběžně schválilo. Chceme, aby se město a kraj společně zavázaly k výstavbě obchvatu s využitím financí z nově připravovaného Operačního programu doprava pro roky 2014-2020. Chceme, aby obchvat města byl řešen v širším rámci jako napojení měst Lysé a Milovic na dálnici D11, což nám umožní využit evropského financování. Pokud získáme důvěru voličů v komunálních volbách, navrhneme, aby město vykoupilo veškeré pozemky v trase obchvatu a dohodlo s krajem realizaci celého obchvatu nejpozději do roku 2020.

Město Lysá by tímto výkupem pozemků pomohlo k rychlé realizaci celé akce. Jsme přesvědčeni o tom, že dokážeme pozemky vykoupit dříve než kraj. K rychlému provedení této akce nás vedou i zkušenosti z přípravy a realizace jiných obchvatů měst například Nymburka, Kolína nebo Čáslavi, kde všude byla role radnic zásadní. K financování výkupu pozemků pro výstavbu obchvatu města bychom použili úvěr. Tyto prostředky by se po nějakém čase městu vrátily tak, že by kraj jako budoucí vlastník stavby pozemky od města odkoupil.

Pokud chcete, aby se obchvat města Lysá nad Labem v dohledné době realizoval, podpořte náš plán na jeho stavbu v nadcházejících komunálních volbách. Děkujeme za podporu.

Hynek Fajmon, autor je zastupitel města za ODS