Lysá z evropských fondů získala přes 160 milionů korun!

Ty projekty nejsou vždy nejviditelnější, ale naše město by bez nich nemohlo fungovat. Mám na mysli neustálé zkvalitňování infrastruktury, kterou potřebujeme všichni. A která nám pomáhá šetřit provozní náklady.

Zateplování, rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, stokové systémy, revitalizace centra a rekonstrukce komunikací. Lépe se nám dýchá, pohodlněji chodíme, potřebujeme méně tepla a tím i chráníme životní prostředí. V krásnějším a komfortnějším prostředí se učí naše děti.

Právě z evropských fondů a dalších dotačních titulů se nám v posledních sedmi letech podařilo získat přes 160 milionů korun. A jak si můžete srovnat v otiskované tabulce, všechny finanční prostředky byly použity na zkrášlení a lepší fungování našeho města.

V závodech o tzv. evropské peníze si vedeme bezesporu velice dobře. Vždy by mohlo být lépe, ale rád bych tímto poděkoval všem lidem na radnici i mimo ni, bez jejichž nasazení by se nám o těchto prostředcích mohlo jen zdát. Četné kauzy spojené s podvodným nebo podezřelým čerpáním financí z evropských fondů dokládají, jak ošemetné tyto dotace jsou. A jak velmi záleží na kvalitě projektu, jeho realizaci a samozřejmě provozu. Jsem velmi rád, že v případě Lysé procházíme v náročných hodnotících procesech bez příslovečné ztráty květinky.

Níže uvedený přehled čerpání dotací se týká let 2007 – 2013. Nemusí být však konečný: v tomto programovacím období totiž máme zažádáno ještě, zateplení budovy městského kina a revitalizaci francouzské části zámeckého parku. Věřím, že budeme úspěšní i v těchto projektech.

O proslulé bruselské byrokracii si můžeme myslet své, ale tipl bych si, že realizovat všechny akce, které jsme takto mohli díky evropským penězům, by byl proces možná na deset let. A stál by nás poměrně dost prostředků jen na úroky z úvěrů, jež bychom byli nuceni čerpat od bank. A kdo ví, zda by prošly přes zastupitelstvo bdící nad každou vynaloženou korunou.

Takto se můžeme radovat z postupně opravovaného centra, nových (zateplených) fasád na městských domech, ale třeba i nižších účtů za teplo ve školkách a školách. A uspořené peníze investovat do grantů nebo dalšího zkrášlování Lysé. A to není málo.

Jiří Havelka, starosta

Mesto_Lysa_nad_Labem_dotace_duben2
Získané dotace z Evropských fondů v programovací období 2007 -2013