Budou školky stačit i v dalších letech?

V červnu projednalo zastupitelstvo Lysé zprávu o zápisu dětí do mateřských škol. Z té vyplývá, že do žádné školky nebylo přijato celkem 10 dětí, kterým budou 3 roky do konce srpna letošního roku. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že město není schopné naplnit deklarovaný cíl, aby se takto staré děti dostaly do školek všechny. Ale tak tomu není!

Z těch 10 dětí 2 neabsolvovaly požadovaná očkování. Zbývající byly vždy přihlášeny jenom do jedné školky, kde ovšem volná místa nestačila. Naopak do školek na novém sídlišti začnou od září chodit i děti, kterým budou tři roky teprve v říjnu respektive v prosinci. Znamená to, že pokud by „neúspěšní“ rodiče přihlásily své tříleté děti do více školek, na sídlišti by místo získali.

Při posuzování výsledků zápisů do školek je třeba vzít v úvahu i další skutečnosti. Například se počet nepřijatých dětí může do září ještě snížit. To v případě, že se kvůli stěhování nebo z jiného důvodu v dané školce ještě uvolní místo. To se běžně stává. Další skutečností je, že i v případě školek se do Lysé nad Labem přelévají problémy z Milovic, kde je na počet obyvatel zcela nedostatečná základní občanská vybavenost. Letos se tedy stávalo, že děti, které ve skutečnosti žijí s rodiči v Milovicích, byly účelově přihlášeny k trvalému pobytu u příbuzných v Lysé, aby se mohly hlásit do našich školek.

Přesto dopadl zápis do školek v Lysé v porovnání s okolními městy velmi dobře. Pouze Poděbrady jsou na tom o poznání lépe, když zde byly do školek umístěny všechny děti narozené do 1. 12. 2011. V Nymburce se podařilo umístit děti narozené do 25. září 2011, jedno tříleté přijato nebylo. Stejně jako u nás jej rodiče přihlásili pouze do jedné školky.

V Milovicích nebylo přijato 126 dětí, z nichž tvoří velkou část právě tříleté. V Čelákovicích nepřijali okolo 50 dětí ve věku 3–4 let, v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi dokonce 135, z nichž je 9 starších 4 let! Novou školku pro 96 dětí zde město plánuje otevřít až v září příštího roku.

I když vychází srovnání s okolními městy pro Lysou nad Labem příznivě, je možné se ptát, zda bude kapacita školek stačit i v dalších letech. Zde je ovšem ve hře více neznámých. Jediná čísla, která máme k dispozici, jsou počty narozených dětí. Z nich vyplývá, že ročník dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, které letos jako tříleté nastupují do školek, je nejsilnější. Je jich v Lysé 125. V dalších dvou ročnících již dochází k poklesu na 112 a 107. Jak s těmito čísly dále zamíchá stěhování mladých rodin, je těžké odhadovat. Předpokládám ale, že už to situaci nebude zhoršovat tolik, jako v posledních letech. Výstavba bytů ve Vichrově ulici prakticky skončila, v Zahradě se staví mnohem pomaleji a řada bytů zde není určena rodinám s dětmi. I kdyby se tento předpoklad nenaplnil, je možné situaci přechodně řešit založením dětských skupin s podporou města. Jejich vznik by měla umožnit nyní schvalovaná legislativa.

***

Stojí ale ještě za připomenutí, že město během posledních let zvýšilo kapacitu školek o 100 míst výstavbou dalších pavilonů v MŠ Pampeliška (sídliště) a Čtyřlístek (Brandlova ul.). Stálo ho to okolo 30 milionů korun z vlastních zdrojů. Dalších 13 milionů činila dotace z fondů EU. A 4,5 miliónu bude město investovat ještě letos, protože k MŠ Pampeliška je třeba vybudovat zpevněnou komunikaci podél garáží. Kvůli komplikované projektové přípravě, kdy bylo nutné vyřešit uspokojivě odvodnění vozovky, se tato stavba opozdila o víc než rok.

Díky uvedeným investicím dokázalo město relativně včas vyřešit skokově zvýšenou potřebu míst v mateřských školkách vyvolanou větším počtem narozených dětí a také větším stěhováním mladých lidí do Lysé nad Labem, jejíž počet obyvatel stoupl za posledních 10 let skoro o tisíc.

Petr Kopecký