Lysá nad Labem: chceme svítit levněji a chytřeji

Věřili byste, že náklady na veřejné osvětlení tvoří jednu z nejvýznamnějších položek v městském rozpočtu? I proto jsme se, jako první město v České republice, rozhodli zavést nový systém tzv. Inteligentního osvětlení. Zatím jen ve zkušebním režimu ve dvou ulicích – pokud se však systém osvědčí, zavedeme jej nastálo a po celé Lysé. Podle stávajících propočtů by zavedení LED technologií znamenalo až poloviční úspory za spotřebu a servis!

Inteligentní osvětlení znamená více než pouhou dodávku světla do ulic města. Znamená plnou kontrolu nad osvětlením a jeho řízení tak, aby bylo dynamické, inteligentní a zcela fl exibilní. Městu dává do rukou nástroj pro nonstop správu veřejného osvětlení, jeho lepší plánování a kontrolu. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč město podstupuje pilotní projekt inteligentního řízení veřejného osvětlení pomocí nejmodernějšího systému (CityTouch).

Město očekává, že na konci ročního testovacího období bude mít dostatek informací proto, aby mohlo rozhodnout o koncepci veřejného osvětlení, včetně eventuálního zavedení systému řízení celoplošně.

Pilotní projekt bude probíhat v ulicích Hořejší a Na Vysoké mezi, kde jsou instalována moderní LED svítidla. Nespornou výhodou systému je, že nevyžaduje žádnou zvláštní technickou přípravu. Z pohledu instalace a technické správy je systém pouze záležitostí svítidel a není potřeba žádná předchozí příprava infrastruktury.

Řízení a kontrola jednotlivých světelných bodů, a tím i současně celé soustavy na dálku, je možná díky rozhraní, které je již součástí každého svítidla. Veškeré informace o soustavě jsou zasílány na centrální počítač, kde jsou vyhodnocovány. Na základě analýzy dat může operátor provádět korekce soustavy, plánovat je dopředu nebo dokonce okamžitě, v reálném čase provést úpravy osvětlenosti jednotlivých ulic nebo míst.

„LED osvětlení je velkým hitem i mezi městy a obcemi. My ale jdeme o krok dále – sledujeme nejen primární úspory na úrovni spotřeby, ale rovněž údržby a celkového provozu. A to při ještě větším komfortu pro naše občany. Jinými slovy, zaméně peněz budeme brzy svítit lépe, kvalitněji a šetrněji. A to považuji za naplnění označení ́inteligentní osvětlení ́,“ říká Mgr. Jiří Havelka, starosta města.

Komfort ovládání a úspory energií Inteligentní řídící systém dovoluje jeho správci snadno a rychle

jednat a reagovat v předpokládaných i nepředpokládaných situacích. Podle okamžité potřeby mu

možňuje stmívat nebo naopak zvyšovat osvětlenost v oblastech města, kde to momentální situace

vyžaduje.

Je možné mít pod kontrolou každé jednotlivé svítidlo, zajistit jeho lepší údržbu a případný rychlý servis. Získaná data o spotřebě elektrické energie u každého svítidla umožňují s vysokou přesností

měřit energetickou náročnost celé soustavy a operátorovi poskytují perfektní přehled o skutečné, i nepředpokládané spotřebě elektrické energie.

Jen pro ilustraci: spotřeba svítidel v ulici Na Vysoké mezi a Hořejší je v současnosti 11 812 kWh ročně (10 816 kWh ročně v ulici Na vysoké mezi; 996 kWh ročně v ulici Hořejší). V porovnání se soustavou novou, jejíž propočtená spotřeba bude 5 992 kWh ročně (5 440 kWh ročně v ulici Na Vysoké mezi; 552 kWh ročně v ulici Hořejší), se jedná o téměř poloviční úsporu energie.

Zhruba obdobných úspor by bylo dosaženo při rozšíření systému v dalších ulicích města, kde jsou původní zdroje energeticky srovnatelné. Nehledě na významné zlepšení kvality osvětlení na uvedených komunikacích z pohledu rovnoměrnosti osvětlení a použitéhobílého světla a současně dodržení norem na osvětlování pozemních komunikací.

„Systém inteligentního osvětlení, na němž spolupracujeme s renomovanou společností Philips ČR, budeme testovat zhruba rok. I když jsou dosavadní výsledky více než přesvědčivé, nechceme se unáhlit.Už zhruba 20 % úspor za dodávky silové elektřiny jsme dosáhli výběrem nového dodavatele elektrické energie k počátku tohoto roku. Od tohoto projektu si však slibujeme násobné ušetření financí ve veřejném rozpočtu, které pak mohou jít na jiné potřebné aktivity,“ dodává starosta Havelka.